Verdenking van fraude: wat gedaan?

  • Zie je op de bankafschriften betalingen die je niet zelf gedaan hebt?
  • Zie je op de uitgavenstaat van je kredietkaart betalingen terug die je niet zelf uitgevoerd hebt?

 

Een telefoontje naar Card Stop op het nummer +32 (0)78 170 170 volstaat om je kaart te blokkeren. Wij zijn 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar.

  • Indien u fraude op uw bankrekening vermoedt, contacteer eveneens uw bank om de toegang tot uw bank applicatie(s) te blokkeren.