Gebruiksvoorwaarden

U bent nu verbonden met de publieke website van Worldline. De informatie en inhoud op deze website zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden en bepalingen. Uw toegang tot deze website en voortgezet gebruik vormt een volledige aanvaarding van deze voorwaarden en bepalingen:

Deze site is bedoeld om informatie te verstrekken over Worldline Group S.A., haar filialen en dochterondernemingen, (samen WORLDLINE of wij/ons/onze), haar organisatie, de producten en diensten die door haar divisies worden aangeboden, en haar aandelenprestaties. Deze informatie vertegenwoordigt echter slechts een presentatie van de producten en diensten van Worldline en is niet contractueel bindend. Om enige vorm van contractuele overeenkomst aan te gaan, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de moedermaatschappij of één van haar dochterondernemingen.

 

Tenzij anders vermeld, is de inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de tekst en afbeeldingen op deze website en hun rangschikking, eigendom van Worldline. Alle handelsmerken die op deze website worden gebruikt of waarnaar wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht op auteursrechten, patenten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van Worldline of derden. Deze site en de inhoud van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, audio, video, html-code, knoppen, en, mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Worldline, behalve dat u één kopie van het materiaal mag downloaden, weergeven en afdrukken op één enkele computer, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u het materiaal op geen enkele manier wijzigt en u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat.

De informatie op deze site is gratis en uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en creëert geen zakelijke of professionele dienstverleningsrelatie tussen u en Worldline. Links op deze site kunnen leiden naar diensten of sites die niet door Worldline worden beheerd. Er wordt geen oordeel of garantie gegeven met betrekking tot dergelijke andere diensten of sites en Worldline neemt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke andere sites of diensten. Een link naar een andere site of dienst is geen goedkeuring van die site of dienst. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze site, of een site of dienst waarnaar deze site een link bevat, is op eigen risico.

Hoewel Worldline zich redelijkerwijs inspant om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, kan deze website onnauwkeurigheden, verouderde informatie of typografische fouten bevatten. Daarom geeft Worldline geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website. Verder aanvaardt Worldline geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze site.